Koordynatorzy onkologiczni od dzisiaj w całej Polsce

Każdy szpital w Krajowej Sieci Onkologicznej musi zatrudniać koordynatorów, którzy będą dodatkowo wspierać pacjentów z nowotworem. Dzisiaj pierwszy roboczy dzień, gdy obowiązuje ten nowy wymóg nałożony na lecznice. Jest to konsekwencja zapisów ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która weszła w życie 20 kwietnia. Już od 20 maja, koordynatorzy powinni być zatrudnieni w swoich placówkach.