​Koniec przerwy zimowej w budowach na małopolskich drogach

Od 16 grudnia do 15 marca trwała kontraktowa przerwa zimowa na większości budów w województwie małopolskim. W tym czasie były jednak prowadzone prace na wszystkich kluczowych inwestycjach. Ich zakres zależał od stopnia zaawansowania budowy, pogody i lokalnych warunków terenowych. Tej zimy krakowski oddział GDDKiA prowadził prace na ponad 83 km nowych dróg w Małopolsce. Wykonawcy zdecydowali się na kontynuowanie prac podczas kontraktowej przerwy zimowej i nie korzystali z prawa do wstrzymania robót.